Zorgen om maatschappelijk en persoonlijke gevolgen Corona

Zorgen om maatschappelijk en persoonlijke gevolgen Corona

Sinds februari 2020 bevinden we onszelf wereldwijd in de huidige coronacrisis. Een moeilijke situatie die veel vraagt van het incasseringsvermogen van een ieder en van de maatschappij als geheel; de coronacrisis raakt iedereen. Steeds meer wordt duidelijk dat we samen een weg moeten vinden naar een maatschappij waarvan corona op een acceptabel niveau onderdeel is en waarschijnlijk blijft. Het is hierbij zoeken naar een weg waardoor onze maatschappij niet langer zo extreem verstoord wordt als dat de afgelopen periode het geval is. Het vinden van deze weg is alles behalve eenvoudig. Combinatie95 maakt zich zorgen om de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de coronacrisis.
In toenemende mate krijgen we signalen over depressiviteit onder jongeren en eenzaamheid onder ouderen en kwetsbaren. Tijdens het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering van 21-12 hebben we hierover vragen gesteld aan de portefeuillehouder; Burgemeester van Meygaarden.

De volgende vragen hebben we gesteld over de persoonlijke gevolgen:

  1. Welke acties voert de gemeente uit om depressiviteit onder jongeren in Boxtel te monitoren en te verminderen?”
  2. Wat doet de gemeente om eenzaamheid bij ouderen en kwetsbaren te verminderen?

De burgemeester heeft aangegeven de signalen te herkennen en geeft voor wat betreft de depressiviteit onder jongeren aan dat het monitoren en oplossen hiervan primair bij psychologen en artsen ligt. De gemeente zelf heeft helaas weinig échte mogelijkheden om hierin actief te monitoren of te ondersteunen. Voor wat betreft de eenzaamheid wordt er extra ingezet op welzijnswerkers die bezoekjes brengen aan ouderen of kwetsbaren. Dit geldt ook voor extra inzet vanuit bijvoorbeeld ContourdeTwern.

Ook voor ondernemers en zzp’ers is het alles behalve een gemakkelijke tijd. Ondanks de verschillende steunmogelijkheden dreigen toch veel ondernemers in financiële problemen te komen. Ook hierover hebben we een vraag gesteld:

  • heeft het College in beeld hoeveel ondernemers in Boxtel in financiële problemen dreigen te komen door deze situatie en wat doet de gemeente om deze ondernemers extra te ondersteunen maar ook te begeleiden in deze moeilijke situatie?

De burgemeester heeft in zijn beantwoording aangegeven dat er op dit moment geen concrete ondernemers in beeld zijn die in de problemen (dreigen te) komen door de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente doet er alles aan om steunpakketten etc. zo snel als mogelijk door te zetten naar ondernemers om ze hierbij maximaal te ondersteunen. Wel is het uitgangspunt van de gemeente hierbij om zoveel mogelijk te werken met definitieve ondersteuning en niet te werken met voorschotten. Deze voorschotten zouden immers op de langere termijn nog grotere problemen op kunnen leveren voor de ondernemers. Wanneer ondernemers wel in de problemen dreigen te komen is het vooral van belang dat zij dat ook laten weten. Dan kan er gezamenlijk gekeken worden naar eventuele oplossingen en ondersteuning, op dit moment gebeurt dat nog niet.

Vaccineren en het nemen van de boosterprik is volgens artsen en het RIVM het belangrijkste middel om corona op een ‘acceptabel’ niveau onderdeel te maken van onze samenleving. De gemeente Boxtel zit op een vaccinatiegraad van 88%. De laatste twee vragen van het vragenhalfuur hebben we hier over gesteld:

  • Heeft het College  in beeld of er wijken of groepen zijn binnen de gemeente waar de vaccinatiegraad achterblijft?
  • Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om deze groepen of wijken te bereiken doormiddel van specifieke, lokale, communicatie, informatie en uitleg over het belang van vaccineren, bijvoorbeeld in samenwerking met huisartsen of anderszins?

De burgemeester onderstreepte in zijn beantwoording dat de gemeente Boxtel het wat betreft de vaccinatiegraad met 88% erg goed doet. De focus ligt nu, zoals ook landelijk, met name in het bereiken van de jongere leeftijdscohorten. Er zijn geen signalen dat bepaalde groepen, anders dan die jongere cohorten, of wijken binnen de gemeente een lagere vaccinatiegraad hebben.
Het uitvoeren van specifieke lokale communicatie heeft niet de voorkeur van de gemeente omdat deze dan de landelijke communicatie en communicatie vanuit de GGD’s gaat doorkruisen. Het uitgangspunt van de gemeente is dan ook om de lijn van die communicatie te volgen.

Laten we in deze moeilijke periode en met name in deze donkere maanden vooral aandacht hebben voor elkaar en op een respectvolle manier om blijven gaan met elkaars opvattingen en meningen zodat we gezamenlijk weer uit deze coronacrisis komen. 

Over de auteur

administrator