Maandelijks archief december 2019

Cursus verken je gemeente

Voor 2020 heeft een werkgroep van Combinatie95 voor de zesde keer de cursus “VERKEN JE GEMEENTE” georganiseerd. Hiervoor hebben wij inwoners benaderd die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van onze gemeente. Het uiteindelijke doel is om het functioneren van de gemeente via deze cursus voor meer mensen beter herkenbaar te maken en daarmee de  betrokkenheid te vergroten. Op een objectieve en neutrale wijze worden de deelnemers geïnformeerd over de positie en werkwijze van de gemeente. Daarbij worden de kaders van een aantal belangrijke beleidsonderdelen uiteengezet.

De cursus zal over 6 avonden verdeeld worden, die in 2020 ongeveer eenmaal per maand plaats zullen vinden. Rond de zomervakantie lassen we sowieso een korte pauze in. Indien gewenst, wordt ook deze zesde cursus, afgesloten met een leerreis naar de NAVO/EU in Brussel of naar Den Haag. De cursus wordt gegeven in de raadszaal van het gemeentehuis van Boxtel, maar waar mogelijk ook op locatie verzorgd (provinciehuis, Woonstichting Joost, WSD, waterschapsgebouw en politiebureau).

Deelnemers betalen voor de deelname € 10,- . Een digitale cursusmap, koffie/thee en andere drank zijn daarbij onder andere inbegrepen. We werken met deskundige docenten, bekende gastsprekers en aantrekkelijke werkvormen. Uitdrukkelijk zal worden ingegaan op actuele zaken zoals woningbouw in Boxtel/Liempde/Lennisheuvel/Esch, het Groene Woud /Van Gogh National Park, sociaal beleid, duurzaamheid, verkeersvraagstukken, ontwikkeling van de OZB, verkiezingen en nog vele andere onderwerpen. Er wordt ingespeeld op de inbreng en wensen van de deelnemers.

Er zijn nog een paar plaatsen en aanmelden kan bij:

Niek Wels, Kleine Beemd 1, 5283 LP, Boxtel,
Tel. 0411-672002 of 06-14548932 , e-mail: nwels@home.nl

of

Peter van de Wiel, Roderweg 16, 5298 AN Liempde,
Tel. 0411-633013 of 06-51912266, e-mail: P.vandewiel@home.nl

Motie grootschalig Zonneveld door en voor Boxtelse burgers

Boxtel moet meer duurzame energie opwekken. Dat is een opdracht van het Rijk middels de Regionale Energie Strategie, de RES, en ook vanwege de ambitie van de gemeenteraad om in 2030 energieneutraal te zijn, BEN2030. Boxtel heeft recent een scenario-onderzoek laten uitvoeren en daaruit blijkt dat grootschalige energieprojecten zoals zonnevelden daarvoor onontbeerlijk zijn (alleen op daken is bij lange na niet voldoende). Ons College moet daar dus sowieso mee aan de slag en gelukkig is dat geen straf want het levert ook veel op.

Boxtel heeft ca. 20 hectare eigen grond tussen de Esschebaan en de Renbaan, wat nu agrarisch gebruikt wordt en weinig pacht opbrengt. Realisatie van een zonneveld op deze grond heeft veel voordelen:

  • Allereerst levert het een flinke bijdrage aan de RES en BEN2030.
  • Het kan de gemeente 15 jaar lang een ton/jaar meer pacht opleveren.
  • Het levert stikstof-rechten op voor woningbouw en infrastructuur.
  • Het zonneveld kan met een groene zone en op ooghoogte onzichtbaar in het landschap ingepast worden. Dat is goed voor de biodiversiteit en het buitengebied verrommelt dan niet.
  • Alle Boxtelse burgers, dus ook met een kleine beurs, kunnen profiteren van dit zonneveld en dat creëert draagvlak.
  • En tot slot, een grootschalig zonneveld kan als voorbeeld dienen voor volgende zonnevelden.

Veel voordelen dus en vandaar dat Combinatie95 hiervoor een (aangenomen) motie heeft ingediend, met als besluit:

Het College op te dragen om direct een onderzoek op te starten of Boxtel een eerste grote stap kan zetten in haar ambitie om energieneutraal te worden door de eigen gronden tussen Esschebaan en Renbaan te benutten voor een grootschalig zonneveld.

Met daarbij een tweetal randvoorwaarden:

  1. Dit zonneveld moet goed in het landschap ingepast worden met oog voor biodiversiteit.
  2. De jaarlijkse opbrengsten hiervan moeten voor een zo groot mogelijk deel ten goede komen aan de Boxtelse samenleving; ook voor mensen met een smalle beurs.