Verkeersveiligheid in Boxtel

Verkeersveiligheid in Boxtel

Op dinsdag 11 juni 2019 stelde Combinatie95 raadslid Stefan de Nijs vragen over de verkeersveiligheid in Boxtel. Het aantal verkeersdoden nam helaas het afgelopen jaar toe, niet alleen in onze gemeente, maar in heel Brabant (in 2018 52 slachtoffers meer dan in 2017!). En dat is extra schrijnend omdat Brabant streeft naar nul verkeersdoden. Nul is op termijn volgens Combinatie95 ook het enige acceptabele aantal. Maar erg genoeg gaat het na jaren van daling nu dus weer de verkeerde kant op. Op de recent gepubliceerde ongevallenkaart: https://www.star-verkeersongevallen.nl/Map#1-9-0-0/14/51.5897/5.3562 is te zien dat vorig jaar helaas ook in Boxtel een verkeersdode is gevallen (bij afslag Gemonde). Verder zal het weinig mensen verbazen dat de meeste ongelukken gebeuren op de Brederodeweg, Schijndelseweg en Bosscheweg.

Volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ) heeft een fietser of voetganger bij een aanrijding met 50 km/uur slecht 50% kans het te overleven, en 95% bij 30 km/uur. Combinatie95 vindt dat kwetsbare verkeersdeelnemers zoveel mogelijk beschermd moeten worden en daarom in alle woonwijken de maximum snelheid 30 km/uur moet zijn. Stefan stelde hier vragen over en vroeg o.a. aan de verantwoordelijke wethouder om te onderzoeken of alle wegen in woonwijken (dus ook Mgr. Wilmerstr., Baroniestr., van Hornstraatstr., van Hugenpotstr., Annastr, etc.) veranderd kunnen worden naar 30km-zone. Wethouder van Wanrooij gaf aan dat dit op dit moment nog niet voor alle straten kan in verband met doorstroom van autoverkeer. Wel ziet hij hier mogelijkheid voor na invoering van de PHS-maatregelen omdat er dan veel minder autoverkeer door Boxtel gaat.

Burgemeester Naterop beloofde bovendien om dit onderwerp mee te nemen in overleg met de politie. Hij zal er bij hen op aandringen dat er extra gehandhaafd gaat worden op de snelheid, in het bijzonder in gebieden waar veel ongelukken gebeuren.

Over de auteur

administrator