Maandelijks archief juni 2019

Liempde bouwt

Wethouder Peter van de Wiel gaf op dinsdag 11 juni 2019 tijdens de raadsvergadering informatie over de stand van zaken wat betreft de woningbouw in Liempde. Raadslid Joep Schalkx heeft hier in het verleden meermaals aandacht voor gevraagd. Combinatie95 vindt het belangrijk dat er voldoende woningen in onze gemeente, inclusief de kleine kernen, beschikbaar zijn. Niet alleen voor starters en ouderen, maar voor eenieder die graag naar of binnen ons mooie Boxtel wil verhuizen.

 

Wij waren dan ook blij te horen dat er een uitnodiging is voor 25 juni 2019 voor een inloopbijeenkomst over de bouwplannen Roderweg. Iedereen wordt bijgepraat en de schriftelijke uitnodiging is bezorgd in heel Liempde. Verder kan de Kerkheiseweg in procedure gaan want de bestemmingsplannen zijn in concept binnen, alleen de anterieure overeenkomst (bindende afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar) moet nog getekend worden. Op beide locaties zullen starterswoningen en sociale huur gebouwd worden en volgens de huidige prognose in totaal 140 woningen. 

Verkeersveiligheid in Boxtel

Op dinsdag 11 juni 2019 stelde Combinatie95 raadslid Stefan de Nijs vragen over de verkeersveiligheid in Boxtel. Het aantal verkeersdoden nam helaas het afgelopen jaar toe, niet alleen in onze gemeente, maar in heel Brabant (in 2018 52 slachtoffers meer dan in 2017!). En dat is extra schrijnend omdat Brabant streeft naar nul verkeersdoden. Nul is op termijn volgens Combinatie95 ook het enige acceptabele aantal. Maar erg genoeg gaat het na jaren van daling nu dus weer de verkeerde kant op. Op de recent gepubliceerde ongevallenkaart: https://www.star-verkeersongevallen.nl/Map#1-9-0-0/14/51.5897/5.3562 is te zien dat vorig jaar helaas ook in Boxtel een verkeersdode is gevallen (bij afslag Gemonde). Verder zal het weinig mensen verbazen dat de meeste ongelukken gebeuren op de Brederodeweg, Schijndelseweg en Bosscheweg.

Volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ) heeft een fietser of voetganger bij een aanrijding met 50 km/uur slecht 50% kans het te overleven, en 95% bij 30 km/uur. Combinatie95 vindt dat kwetsbare verkeersdeelnemers zoveel mogelijk beschermd moeten worden en daarom in alle woonwijken de maximum snelheid 30 km/uur moet zijn. Stefan stelde hier vragen over en vroeg o.a. aan de verantwoordelijke wethouder om te onderzoeken of alle wegen in woonwijken (dus ook Mgr. Wilmerstr., Baroniestr., van Hornstraatstr., van Hugenpotstr., Annastr, etc.) veranderd kunnen worden naar 30km-zone. Wethouder van Wanrooij gaf aan dat dit op dit moment nog niet voor alle straten kan in verband met doorstroom van autoverkeer. Wel ziet hij hier mogelijkheid voor na invoering van de PHS-maatregelen omdat er dan veel minder autoverkeer door Boxtel gaat.

Burgemeester Naterop beloofde bovendien om dit onderwerp mee te nemen in overleg met de politie. Hij zal er bij hen op aandringen dat er extra gehandhaafd gaat worden op de snelheid, in het bijzonder in gebieden waar veel ongelukken gebeuren.